Open Finance


fundusze inwestycyjne

2005-08-02

Jeśli szukasz najlepszego funduszu inwestycyjnego, a dochody z lokat bankowych są dla Ciebie niewystarczające, porozmawiaj z Doradcą OPEN Finance. Sprawdź naszą ofertę funduszy inwestycyjnych, a Twoje zyski będą stale rosły. Doradca pomoże Ci w wyborze efektywnej strategii inwestycyjnej opartej o fundusze.

Doradcy Open Finance pomagają w prosty sposób inwestować w fundusze inwestycyjne!

Dzięki spotkaniu z doradcą:

 • wybierzesz fundusz inwestycyjny, który pozwoli Ci na realizowanie przyjętego przez Ciebie celu finansowego,
 • zbudujesz swój portfel inwestycyjny uwzględniając najważniejsze czynniki (cel inwestowania, horyzont czasowy, podejście do ryzyka, sytuację finansową),
 • skorzystasz z najlepszych produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku.


Aby poznać szczegóły wypełnij formularz!

2005-08-02

Towarzystwa funduszy dostępne u doradcy Open Finance

 • Allianz TFI,
 • BlackRock Merrill Lynch Investment Managers (zagr.),
 • BPH TFI,
 • DWS Polska TFI,
 • Franklin Templeton International Services (zagr.),
 • HSBC,
 • Idea TFI,
 • ING TFI,
 • Legg Mason TFI (dawniej TFI Banku Handlowego),
 • Millennium TFI,
 • Noble Funds TFI,
 • PKO/Credit Suisse TFI,
 • Quercus TFI,
 • SEB TFI,
 • Skarbiec TFI,
 • Superfund TFI,
 • Union Investment TFI,
 • World Investment Opportunities Funds.
2005-08-02

Zyskowne inwestowanie w fundusze

Podstawowy cel funduszy, to lokowanie środków tak, aby przynosiły one jak najwyższy zysk przy założonym poziomie ryzyka. Umiejętności zarządzających i ich znajomość rynku finansowego, powoduje, że inwestycja w fundusze jest bardziej optymalnym wyborem w porównaniu do lokat bankowych.

Przykładowa historyczna stopa zwrotu funduszy akcji:Przykładowa historyczna stopa zwrotu funduszy papierów dłużnych:

 
 
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Źródło: Skandia, dane za okres 01.07.2006-01.07.2007.
2005-08-02

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny to instytucja, która lokuje powierzone jej środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. Dzięki temu inwestując w fundusze możesz spodziewać się zysków przewyższających zyski z lokat bankowych. Wpłacając do funduszu pieniądze stajesz się jednym z jego uczestników, nabywasz tym samym jednostki uczestnictwa.

2005-08-02

Bezpieczeństwo

Fundusz może zostać utworzony wyłącznie za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, która sprawuje nad nim ciągłą kontrolę. Bezpieczeństwo zgromadzonych przez fundusz aktywów zapewnia depozytariusz (którym może być tylko bank dysponujący wysokimi kapitałami własnymi lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA). Ponadto działalność funduszy inwestycyjnych szczegółowo regulowana jest przepisami prawnymi.

2005-08-02

Profesjonalne zarządzanie środkami

Zarządzający środkami to profesjonaliści (nadzorowani przez KPWiG). Są nimi licencjonowani specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami.

2005-08-02

Jak wybrać najlepszy fundusz, spośród tak wielu?

Na rynku jest wiele funduszy, które prowadzą różną politykę inwestycyjną. Zarządzają nimi różne osoby o różnych kwalifikacjach. Jeśli chcesz wybrać najlepszy fundusz porozmawiaj z Doradcą Open Finance, a na podstawie Twoich oczekiwań pomoże Ci w wyborze decyzji. Doradca może Ci zaproponować nie tylko rozwiązania z polskiego rynku, ale także z rynków europejskich i światowych.

2005-08-02

Cenimy Twój czas

Jeżeli nie masz czasu, żeby na bieżąco śledzić rynek to porozmawiaj z doradcą Open Finance o Portfelach Modelowych. PM to strategie inwestycyjne, które zostały przygotowane przez ekspertów. Korzystając z wyboru Portfeli Modelowych - jedynej takiej usługi w Polsce - masz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów z Credit Suisse.

>>więcej o Portfelach Modelowych
2005-08-02

Formy inwestowania w fundusze

Decydując się na inwestowanie w fundusze inwestycyjne możesz wybrać jeden z trzech dogodnych produktów:

 • lokata inwestycyjna (wpłata jednorazowa),
 • plany systematycznego oszczędzania,
 • portfele modelowe.
2005-08-02

Instytucje w naszej ofercie

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń, Allianz TFI, Bank BGŻ, Bank BPH, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, BlackRock Merrill Lynch Investment Managers, BOŚ Bank, BPH Bank Hipoteczny, BPH TFI, Deutsche Bank PBC, Dom Bank, DWS Polska TFI, Europa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Fortis Bank Polska, Franklin Templeton International Services, Getin Bank, HSBC, Idea TFI, ING Bank Śląski, ING TFI, Invest-Bank, Kredyt Bank, Legg Mason TFI, Lukas Bank, mBank, Metrobank, Millennium TFI, MultiBank, Noble Bank, Noble Funds TFI, Nordea Bank Polska, Nykredit Realkredit A/S Oddział w Polsce, Otwarty Fundusz Emerytalny Skarbiec Emerytura,  PKO Bank Polski, PKO TFI, Polbank EFG, Quercus TFI, Raiffeisen Bank Polska, Santander Consumer Bank, SEB TFI, Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, Skarbiec TFI, Superfund TFI, Union Investment TFI, World Investment Opportunities Funds.

formularz kontaktu

Wypełnij i wyślij poniższy formularz. Po jego przesłaniu w ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą doradca Open Finance.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Czym jesteś zainteresowany?*
Gdzie chciałbyś się spotkać z naszym doradcą?*
Podaj Twoje dane kontaktowe:
Imię*
Nazwisko*
Numer telefonu komórkowy*+48 - -
Numer telefonu stacjonarny+48 - - -
Adres e-mail*
Preferowana pora kontaktu

Spotkanie jest bezpłatne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie.


Wyślij formularz