Open Finance


Złotówka czy waluta?

 
Kwota kredytu w PLN
Okres spłaty kredytu (m-ce)
Wybierz rodzaj ratyRówne
Malejace
Oprocentowanie kredytu w PLN
Inna waluta kredytu
Oprocentowanie kredytu w walucie obcej
Kurs średni NBP w dniu przeliczenia kredytu pomiędzy wybraną walutą, a PLN
Liczba zmian kursu waluty w okresie spłaty kredytu
Szacowany I zmieniony kurs średni wybranej waluty wobec PLN
Miesiąc spłaty od którego następuje I zmiana kursu waluty